Aleksandra Prijovic i orkestar Borka Radivojevica uzivo!!! Lyrics

Lyrics Aleksandra Prijovic i orkestar Borka Radivojevica uzivo!!!

Aj jaj
Aj jaj

Izidora Izidora
Nemoj sada da me mano
Nemoj sada da me puno
Izidora noc na mora
Nemoj sada da me puno
Pepola si mi se malo
Sta ti bi bre?
De se dene?
Jesi meni ti tad meni na vjenc anju aj mi reci
Namjesto 'da oh da' malo umakla?
Hajde sad sto si tad reci sad ti to lad
UU raa dii laa?
Sto me sada dusa moja boli
Sto mi posred srca vatra gori
Sad c u morat da je gasim
Prijama koliko prija samo mora
Biti koliko cvilit c u koliko suza liti

Kokama toliko koka tamo mora
Biti do zore plesat c u
Do zore suze liti
Haj de pa reci kog ti sada ljubis mala
Ne kradi dusu moju vi?e
Dosta si je krala ja!

Ne mogu vise disat kad pomislim
Da te ljubi kakav drugi majmun
Klokan a to nisam nisam ja ja ja ja!

Izidora ljubav moja
Mojne malo mojne puno
Mojne 'opc e uopc e mojne mojne
Sta ti bi bre?
De se dene?
Bil ti meni malo rekla kom si sada kolac spekla?
Izidora
Propkalat c es ceo kubni metar
Ko kad gledas zameo ih vetar
Istinu c u sada rec ' znaj
Ljubav nasa nec e imat kraj
Ja ja ja ja ja ja ja ja!

Izidora Izidora
Nemoj sada da me mano
Nemoj sada da me puno
Izidora nos na mora
Nemoj sada da me puno
Pepola si mi se malo
Sta ti bi bre?
De se dene?
Jel' to ljubav nasa bjese Il to s tobom drugi plese?
Izidora
Drugi put c es ipak rec i da