ALEKSANDRA PRIJOVIC - TOTALNA ANESTEZIJA (IDJPLAY) 4K Lyrics

Lyrics ALEKSANDRA PRIJOVIC - TOTALNA ANESTEZIJA (IDJPLAY) 4K

Czy widzia³eœ na dworcu o dwudziestej czwartej
Ilu ¿o³nierzy kryje siê przed WSW
Czy myœla³eœ czemu rodzi dziecko siê
A potem porywaj¹, porywaj¹ je

Porywaj¹ je w imiê totalnej militaryzacji
W imiê zbrojeñ ucz¹ strzelaæ go
Porywaj¹ je w imiê totalnej militaryzacji
W imiê zbrojeñ ucz¹ strzelaæ go
Ucz¹ strzelaæ go
Ucz¹ strzelaæ go
Ucz¹ strzelaæ go

Jak d³ugo jeszcze w sklepach z zabawkami
Pó³ki bêd¹ zawalone karabinami
Jak d³ugo jeszcze co wieczór w telewizji
Bêd¹ filmy dla dzieci w imiê militaryzacji

Porywaj¹ je w imiê totalnej militaryzacji
W imiê zbrojeñ ucz¹ strzelaæ go
Porywaj¹ je w imiê totalnej militaryzacji
W imiê zbrojeñ ucz¹ strzelaæ go
Porywaj¹ je w imiê totalnej militaryzacji
W imiê zbrojeñ ucz¹ strzelaæ go
Porywaj¹ je w imiê totalnej militaryzacji
W imiê zbrojeñ ucz¹ strzelaæ go
Ucz¹ strzelaæ go
Ucz¹ strzelaæ go
Ucz¹ strzelaæ go
Porywaj¹ ...